Předmětem projektu je oprava izolace střechy a oprava obvodového zdiva. Byla provedena montáž nové střešní izolace ( modifikované pásy ) v celé ploše, u okapové hrany přitavením na podkladní pás, čímž došlo ke zdvojení izolace střechy v nejvíce namáhavém místě, v ostatní ploše jsou pásy kotveny do stávajícího podkladu. Došlo k demontáži a následně nové montáži oplechování atik a dilatačních lišt v místě styku střešní roviny se štítovým zdivem. Montáž okapových svodů. Konstrukce vlastního seníku je betonový skelet opláštěný cihlocementovými panely. Na seníku vlivem povětrnostních vlivů a zatékáním vody do svislé konstrukce došlo k poškození zdí ( některých panelů) na celkové ploše cca 95 m2. Hlavně se jedná poškození konstrukce panelů v horní části východní štítové zdi a částečně i navazujících zdí objektu, kde je omítka opadaná a již zde dohází k rozpadu cihlových bloků v panelu. Na poškozených místech panelů bylo provedeno odstranění volných částí cihel a omítek. Bylo provedeno hrubé omítnutí pro zarovnání nerovností. Po technologické přestávce byla natažena vrchní vrstva venkovní omítky.
ced-senik
senik_1
senik_2
senik_3