Předmětem projektu byla oprava izolace jímky. Tato jímka byla ve špatném technickém stavu, kdy dochází k zvětrávání spár mezi jednotlivými panely a může být ohrožena těsnost jímky. Používané výdejní čerpadlo bylo také původní a bylo poškozeno korozí. Byla provedena oprava a vyrovnání vnitřního povrchu stěn a dna, oprava spár mezi panely, montáž hydrolizolační vrstvy a osazení nového výdejního čerpadla. Opravou poškození a nákupem nového čerpadla došlo k celkové stabilizaci objektu.
ced-jimka
jimka_1